TCG și Informații despre Clienți, Dreptul de Revocare

Termeni și condiții generale

§ 1 Domeniul de aplicare, încheierea contractului

 1. Termenii și condițiile generale de utilizare reglementează relația de utilizare a serviciilor de divertisment între upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany (furnizor) și utilizatori.

 2. În cazul în care utilizatorului i se acordă acces la anumite servicii prin intermediul paginilor de internet ale operatorului, atunci se aplică exclusiv prezentele condiții generale de utilizare. Aplicațiile descărcabile, așa-numitele aplicații, sunt în general puse la dispoziție prin intermediul unor platforme de distribuție terțe. În cazul în care o aplicație este obținută de utilizator prin intermediul platformei de distribuție a unei terțe părți, au prioritate Termenii și condițiile generale ale platformei respective. În caz de contradicții, termenii și condițiile generale ale platformei de distribuție au prioritate față de termenii și condițiile generale de utilizare ale operatorului.

 3. Condițiile contractuale ale utilizatorului nu fac parte din contract. Principiul priorității acordului individual rămâne neafectat.

 4. Odată cu înregistrarea utilizatorului în portalul de joc sau pentru un serviciu (de exemplu, prin depunerea unei cereri de creare a unei autorizații de acces (deschiderea contului) și prin autentificare, utilizatorul acceptă condițiile de utilizare. Atunci când se conectează, utilizatorul este rugat să accepte termenii de utilizare. În cazul aplicațiilor care pot fi descărcate, utilizatorul este de acord cu Termenii generali de utilizare prin descărcarea și pornirea aplicației respective.

 5. Acești termeni de utilizare sunt valabili pentru orice utilizare a serviciilor, inclusiv contracte de viitor, oferte, bunuri și servicii ale furnizorului.

 6. Condițiile de utilizare sunt publicate pe site-ul web al operatorului și ca parte a serviciilor. Condițiile de utilizare pot fi încărcate în memoria de lucru, stocate pe un suport de date permanent sau tipărite. Cu toate acestea, condițiile de utilizare pot fi, de asemenea, trimise utilizatorului la cerere.

 7. Pe lângă acești termeni de utilizare, sunt de asemenea valabile regulile și instrucțiunile jocului, care corespund acestor servicii. În caz de conflict, acești termeni și condiții generale de utilizare vor avea prioritate față de regulile/instrucțiunile de joc.

 8. Serviciile sunt destinate doar cãtre utilizatori, în conformitate cu § 13 a Codului Civil German. Este exclusă utilizarea serviciilor în scopuri lucrative sau în alte scopuri comerciale.

 9. Utilizarea acestor servicii este autorizată tuturor persoanelor care în momentul înregistrării au 18 ani sau mai mult. Minorii care au împlinit vârsta de 16 ani și alte persoane cu capacitate juridică limitată au dreptul de a utiliza serviciile numai cu acordul reprezentantului lor legal. Minorilor sub 16 ani nu le este permisă utilizarea serviciilor. Prin înregistrare, utilizatorul asigură în mod expres că are vârsta și capacitatea legală sau - în cazul persoanelor cu capacitate juridică limitată - că reprezentantul său legal și-a dat consimțământul.

 10. Relația contractuală începe cu înregistrarea utilizatorului pe portalul de joc sau la un anumit serviciu furnizat de către operator și prin acceptarea acestei înregistrări de către furnizor prin modul de a crea o autorizație de acces (cont). Se termină prin rezilierea contractului de către utilizator, fie prin ștergerea contului în cauză sau prin blocarea sau ștergerea contului de către operator, precum și prin abrogarea de către operator.

 11. Contractele dintre operator și utilizator sunt încheiate numai după acceptarea cererii utilizatorului de către operator. Acceptarea poate fi explicită sau implicită prin primul act de îndeplinire al operatorului.

§ 2 Domeniul de aplicare a serviciilor

 1. În principiu, operatorul permite utilizatorului să participe la serviciile sale în cea mai recentă versiune la momentul încheierii contractului, punându-le la dispoziție pe internet.

 2. Utilizatorul trebuie să asigure și să mențină el însuși cerințele tehnice pentru participarea la servicii. Trebuie respectate instrucțiunile operatorului privind cerințele tehnice pentru servicii.

 3. Utilizatorul nu are nici un drept de participare la serviciile oferite de cãtre operator. Furnizorul își rezervã dreptul de a respinge înregistrarea fãcute de cãtre un utilizator la unul sau mai multe servicii, sau sã le limiteze.

 4. Operatorul nu garanteazã cã serviciile oferite îndeplinesc cerințele utilizatorului. Furnizorul nu garanteazã cã serviciul este potrivit pentru orice obiectiv pe care utilizatorul poate aspira sã atingã folosind acest serviciu.

 5. Utilizatorul trebuie informat cã o disponibilitate constantã, neîntreruptã și complet disponibilă a serviciului nu este posibilã. Accesul la servicii poate fi restricționat, în special în momentele în care serverele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice sau de altă natură care nu pot fi controlate de operator (forță majoră, vina unor terțe părți etc.), precum și în momentele în care se efectuează lucrări de întreținere de rutină. Furnizorul poate limita accesul la servicii dacă funcționarea securității rețelei, menținerea integrității rețelei, precum și evitarea de erori grave de rețea, eșecuri de software sau datele salvate ar solicita asta. Operatorul va informa utilizatorul cu privire la orice întrerupere și de durata acesteia în cel mai scurt timp posibil.

 6. Serviciile sunt supuse la o dezvoltare, adaptare și schimbare continuã. Furnizorul este liber sã schimbe conținutul și optica, precum și să schimbe sau modifice tehnica și alți parametrii în orice moment.

 7. Operatorul își rezervă dreptul de a întrerupe funcționarea serviciilor în orice moment, fără a oferi motive. În acest caz, utilizatorul poate solicita, în conformitate cu articolul 3 alineatul (5) litera (a), ca taxele deja plătite (de exemplu, pentru moneda premium) să îi fie creditate pentru un alt serviciu oferit de operator sau ca operatorul să ramburseze taxele plătite în avans. Pretențiile legale ale utilizatorului rămân neafectate.

 8. Sugestiile și sfaturile cu privire la funcționarea serviciilor oferite de operator și de angajații acestuia, precum și de agenții și asistenții săi indirecți sunt întotdeauna fără caracter obligatoriu. Utilizatorul nu are dreptul la despăgubiri pentru eventualele dezavantaje suferite ca urmare a acestui fapt.

 9. Cu excepția cazului în care se menționează în mod expres în descrierea serviciului, serviciile furnizate de operator sunt gratuite. Dispozițiile articolului 3 rămân neschimbate.

§ 3 Valută premium, Servicii Suplimentare, Condiții de Plată

 1. Ca parte a serviciilor, utilizatorul poate achiziționa așa-numita monedă premium (monede, diamante, pietre prețioase, cristale etc.) contra cost. Nu există nici o obligație de a cumpăra valută premium. Achiziționarea de monedă premium este limitată la plăți unice. Nu este stabilită o obligație continuă.

 2. În jocurile browser, moneda premium este oferită direct de către operator pe baza acestor Condiții Generale de Utilizare. În contextul aplicațiilor care sunt oferite prin intermediul platformelor de vânzare terțe, moneda premium este vândută de obicei de către operatorul respectiv al platformei de vânzare în nume propriu sau în numele operatorului. Termenii și condițiile generale ale platformei de vânzare respective se aplică cu prioritate. În cazul unor contradicții, termenii și condițiile generale ale platformei de vânzare au prioritate față de termenii și condițiile generale de utilizare ale operatorului.

 3. Prețul de achiziție al monedei premium va fi anunțat ca parte a serviciului respectiv.

 4. Cumpărarea acestor valute premium necesită încheierea unei înţelegeri adiţionale care este independentă de prezenta Înţelegere de folosire a serviciilor. Aceasta procedură va avea loc intr-o pagină separată şi bine identificată. Procedura de cumpărare este completată prin butonul "Cumpără". Confirmând acest buton utlizatorul exprimă legal o declaraţie de intenţie ce necesită ca el/ea să plătească suma respectivă la încheierea contractului.

 5. După finalizarea procesului de comandă, utilizatorul primește o confirmare a achiziției monedei premium în căsuța poștală a contului său.

 6. Taxele pentru achiziționarea valutei premium se datorează imediat după încheierea contractului, adică odată cu confirmarea achiziției valutei premium. Operatorul oferă diverse metode de plată. Utilizatorul nu poate solicita ca operatorul să ofere sau să mențină anumite metode de plată.

 7. Moneda premium achiziționată va fi creditată în contul de utilizator imediat după primirea plății. Momentul de primire a plății depinde de metoda de plată selectată sau de furnizorul de servicii de plată selectat și poate varia.

 8. Valutele premium pot fi folosite doar pentru serviciul unde acestea au fost cumpãrate inițial de cãtre utilizator și nu pot fi transferate. Dupã cumpãrare, valutele premiumle sunt valabile pentru 12 luni.

 9. Folosind moneda premium, utilizatorul are posibilitatea de a rezerva servicii suplimentare individuale, comparativ cu un cont normal, ca parte a unui serviciu. Utilizarea monedei premium într-un anumit serviciu sau rezervarea anumitor servicii suplimentare nu este un contract independent, ci doar dreptul unilateral al utilizatorului de a determina serviciul în cadrul contractului menționat la § 3 paragraful 4. Descrierea exactă a serviciilor suplimentare rezervate și numărul de valute premium care vor fi utilizate pentru acestea sunt furnizate separat în cadrul serviciului respectiv și variază în funcție de serviciu.

 10. Pentru serviciile suplimentare, descrierile serviciilor respective se aplică ca condiții speciale suplimentare față de acești termeni de utilizare.

 11. Operatorul își rezervã dreptul de a modifica modul, domeniul de aplicare și conținutul serviciilor suplimentare. În timpul dezvoltãrii și modificãrii jocului, operatorul are dreptul de a modifica anumite servicii, de a le suspenda și/ sau de a le integra gratuit în serviciile deja existente.

 12. Serviciile suplimentare pot fi oferite doar o datã sau pot fi limitate pentru un anumit interval de timp. Serviciile temporare expirã dupã perioada de timp pentru care acestea au fost rezervate și pot fi rezervate din nou dacã furnizorul încă le mai oferă.

 13. O compensare sau restituire pentru valutele premium care au fost deja achiziționate și utilizate pentru servicii nu poate fi fãcutã. Acest lucru nu se aplicã în cazul în care înţelegerea pentru serviciile adiționale este anulatã cu privire la § 4 sau dacă serviciile plătite au fost prestate în mod necorespunzător de către operator și prestația suplimentară eșuează. Acest lucru nu se aplică nici în cazul în care serviciile sau serviciile suplimentare achiziționate de utilizator sunt modificate sau întrerupte de către operator, în perioada de utilizare convenită prin contract sau sunt oferite gratuit.

  a. Valuta premium care a fost achiziționată în termen de zece săptămâni înainte de întreruperea unui serviciu, poate fi transformată în valuta premium echivalentă pentru un alt (care urmează să fie stabilit de către utilizator) serviciu al operatorului. Alternativ, utilizatorul poate solicita o rambursare a valutei premium dobândite cu zece săptămâni înainte de întreruperea serviciului de către operatorr. Utilizatorul trebuie să trimită o cerere în scris corespunzătoare în termen de zece săptămâni de la achiziționarea valutei premium la support@upjers.com.

  b. În cazul în care utilizatorul pentru o durată de timp prestabilită a utilizat Valute premium pentru caracteristici suplimentare și nu poate beneficia de ele din motive cauzate de către furnizor (de exemplu, încetarea operațiunii sau datorită unei indisponibilități constante a serviciilor), furnizorul va oferi în primul rând, alte servicii suplimentare ca despăgubire sau suma plătită (sau valoarea monedei premium) pentru utilizator - pro rata - rambursare. Dreptul utilizatorului de a anula contractul cu privire la serviciile suplimentare datorită caracteristicilor ce nu pot fi utilizate conform § 8 paragraful (4) rămâne neafectat de asta. De asemenea, pretențiile legale ale utilizatorului rămân neafectate.

 14. Pentru utilizarea serviciilor suplimentare, operatorul are dreptul de a solicita în avans taxe de serviciu sub formă de monedă premium.

 15. Dacã existã o întârziere la plată, operatorul are dreptul de a opri serviciile extra oferite, precum și sã blocheze imediat contul în cauzã. Acest lucru nu afecteazã obligația utilizatorului de a plãti restul de bani.

 16. Dacã operatorul suferã daune financiare din cauza utilizatorului, utilizatorul va trebui să suporte costurile pe care operatorul le-a suportat din cauza asta. În acest caz, operatorul are dreptul de a colecta aceste plãți în plus fațã de niveul de platã convenit anterior.

§ 4 REVOCAREA cu privire la valuta premium și serviciile suplimentare

Dreptul de Revocare:

Puteți revoca declarația contractuală în termen de 14 zile fără a oferi nici un motiv. Perioada de anulare este de 14 zile de la data contractului. Pentru a vă exercita dreptul de anulare, trebuie să ne anunțați

upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg
Germany

Tel: +49 (0)951/5109080
Fax: +49 (0)951/510908102
E-Mail: agb@upjers.com

printr-o declarație scrisă (de exemplu, prin poștă sau e-mail) cu privire la decizia de a se retrage din prezentul contract.

Puteți folosi acest exemplu de formular dar bineînțeles acest lucru nu este obligatoriu.


Model de formular:

Dacă doriți să anulați contractul, vă rugăm să completati acest formular și trimiteți-l înapoi.)

 • Către upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany; E-Mail: agb@upjers.com
 • Prin prezență revoc contractul încheiat de mine, pentru achiziționarea următoarelor produse ()/ furnizarea următoarelor servicii ()
 • Comandat pe()/primit pe ()
 • Numele consumatorului
 • Adresa consumatorului
 • Semnătura consumatorului (doar pe hârtie)
 • Data

(*) Se elimină după caz

În scopul de a respecta termenul de revocare, este suficient de a trimite mesajul cu privire la dreptul de retragere înainte de termenul limită de revocare.

Consecințele revocării

Dacă revocați acest contract, toate plățile efectuate de dumneavoastră, inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare, dacă ați ales un alt tip de livrare decât cel standard oferit de noi) vor fi restituite în termen de 14 zile de la data primirii unei notificări referitor la revocarea prezentului contract. Pentru această restituire, vom folosi aceeași metodă de plată cu cel utilizat pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care a fost efectuat o altă înțelegere cu dumneavoastră; în nici un caz, nu veți fi taxat pentru această restituire.

Sfârșitul declarației de revocare

Notificări Speciale: Expirarea prematură a dreptului de revocare

Dreptul de revocare expiră înainte de termen în cazul unui contract care obligă utilizatorul să plătească un preț, în cazul în care operatorul a început executarea contractului după ce utilizatorul a fost de acord în mod expres ca operatorul să înceapă executarea contractului înainte de expirarea perioadei de revocare, iar utilizatorul a confirmat că știe că își pierde dreptul de revocare prin faptul că este de acord cu începerea executării contractului, iar operatorul a furnizat utilizatorului o confirmare a contractului în conformitate cu articolul 312 f BGB.

§ 5 Reclamații pentru Defecte

 1. Prevederile legale referitoare la garanție se aplică serviciilor plătite ale operatorului.

 2. Pentru propria protecție a utilizatorului și în special ca dovadă, utilizatorul este sfătuit să trimită toate plângerile în scris sau prin e-mail la operator.

 3. Exclus de la reclamații sunt defectele cauzate de influențe externe (de forță majoră, etc), care nu sunt reprezentate de către operator, erorile de funcționare cauzate de utilizator, sau modificări care nu au fost efectuate de către operator sau alte forme de manipulare.

 4. Furnizorul nu emite nici un fel de garanții din punct de vedere juridic, decât în cazul unei înțelegeri suplimentare în scris.

§ 6 Responsabilitate

 1. În măsura în care operatorul furnizează servicii în mod gratuit, acesta nu este în niciun caz răspunzător pentru alte daune decât cele cauzate de neglijență gravă sau abatere intenționată.

 2. Dacă operatorul solicită o taxă pentru serviciile sale, este pe deplin răspunzător de intenție.

 3. În caz de neglijență ușoară, operatorul este răspunzător numai în caz de încălcare a obligațiilor contractuale fundamentale. Prin obligații contractuale esențiale sunt înțelese, așa-numitele obligații cardinale în sensul jurisprudenței, care permit buna executare a contractului și pe îndeplinirea lor se pot baza utilizatorii. Orice răspundere contractuală se limitează la valoarea prejudiciului previzibil și tipic.

 4. Excluderile de responsabilitate menționate anterior nu sunt valabile în cazul unor pericole în viața realã, daune corporale sau probleme de sãnãtate în cauzã. Acestea de asemenea nu sunt valabile în cazul în care aceste daune au fost cauzate printr-o încãlcare a unei garanții. Răspunderea operatorului în conformitate cu Legea de Răspundere pentru Calitatea Produsului precum și domeniul de aplicare §44 din actul de telecomunicații german de protecție a consumatorului (TKG) nu este afectat.

 5. Excluderile menționate mai sus și restricțiile de responsabilitate sunt valabile, de asemenea, și cu privire la responsabilitatea angajaților, co-lucrãtorilor sau alte categorii de personal al operatorului, în special în favoarea acționarilor, co-lucrãtorilor, reprezentaților, și altor organisme și angajații acestora cu privire la responsabilitatea lor personalã.

 6. Operatorul se distanțeazã de la conținutul tutoror paginilor, care sunt direct sau indirect legate la serviciile oferite de cãtre furnizor. Operatorul nu poate fi tras la rãspundere pentru acest conținut. Operatorii site-urilor în cauzã sunt furnizorii acestora și, prin urmare, sunt responsabili pentru conținutul acestora. Nu va exista nici un control în mod explicit al conținutului site-urilor de cãtre operator. Nu este cunoscut de cãtre operator cã oricare aceste pagini încalcã legea în mod relevant. Acest lucru trebuie, oricum, în orice caz, raportat cãtre furnizor, iar link-ul cãtre site-ul în cauzã o sã fie eliminat de cãtre operator.

 7. Utilizatorul este răspunzător pentru toate daunele de care este responsabil.

§ 7 Obligațiile Utilizatorului

 1. Utilizatorul se angajeazã sã pãstreze datele de acces la servicii secrete. Acesta nu poate sã transmitã aceste informații cãtre o terțã.

 2. Utilizatorul se angajeazã sã utilizeze doar un singur cont per serviciu. Utilizarea simultanã a mai multor conturi la un serviciu (așa-numita multi-utilizare) nu este permisã.

 3. Utilizatorul nu va cumpăra valută premium în afara serviciilor de la terți pentru bani reali și nu va oferi valută premium spre vânzare sau schimb.

 4. Folosirea de script-uri sau programe pentru a automatiza participarea la aceste servicii (de exemplu, prin intermediul așa-numitului Bot) nu este permisã.

 5. Utilizatorul se angajeazã sã nu utilizeze bug-uri sau alte erori de programare în beneficiu propriu. Orice avantaj apãrut din aceste lucruri trebuie sã fie inversat sau rambursat și trebuie revocat de cãtre operator. Utilizatorul trebuie sã pãstreze secret erorile sau neregulile și sã le raporteze cât mai repede cãtre operator.

 6. Utilizatorul se angajeazã sã nu publice sau să distribuie nici o imagine, link-uri, nume, cuvinte cu caracter comerciale, politic, jignitor, pornografic sau orice alt puncte de vedere discutabil sau inacceptabil în cadrul serviciului. Utilizatorul se angajeazã de asemenea sã nu foloseascã nici un termen protejat cu drepturi de autor, nume sau imagini. În caz de dubiu, utilizatorul trebuie sã elimine aceste conținuturi cât mai curând posibil dacã așa i-a fost zis de cãtre operator. Operatorul are dreptul de a elimina manual conținutul ofensator.

 7. Utilizatorul trebuie sã se supunã oricãrui decret sau ordin din partea furnizorului și angajaților sãi. Aceastã regulã este valabilã și pentru decretele emise de cãtre administratori sau moderatori al forumului oficial care este legat de jocul în cauzã.

 8. O încãlcare deliberatã a acestor îndatoriri oferã operatorului dreptul sã excludã utilizatorul de la serviciul respectiv și sã blocheze sau sã șteargã contul utilizatorului respectiv. O compensație pentru bunurile pierdute, pentru un serviciu suplimentar deja comandat sau o restituire a Valutelor premium deja creditate către unul sau mai multe conturi șterse sau blocate nu se va emite în acest caz.

 9. De asemenea, utilizatorul despăgubește operatorul de toate pretențiile susținute de terți ca urmare a unei încălcări a drepturilor acestora prin comportamentul sau conținutul sau datele postate de utilizator. Dreptul la despăgubire include și costurile rezonabile ale apărării juridice.

§ 8 Reziliere

 1. Utilizatorul are dreptul de a pune capãt participãrii lui la unul sau mai multe servicii fãrã a da nici un motiv sau fãrã sã aibã vreun termen limitã.

 2. Operatorul are dreptul de a rezilia un anumit, mai multe sau toate serviciile în orice moment fãrã a avea vreun termen limitã, în cazul în care serviciile trebuie să fie întrerupte.

 3. Dacã utilizatorul a rezervat via valute premium un serviciu adiţional pentru o anumită perioadă de timp, în avans, dreptul de a termina contractul va fi exclus pentru această perioadă de timp.

 4. Dreptul ambelor părți de a rezilia contractul de utilizare a serviciului sau contractul pentru utilizarea de servicii suplimentare în orice moment din motive bine întemeiate (reziliere extraordinară) nu este afectată.

 5. Dacă operatorul trebuie sã desființeze contractul de utilizare a serviciului și contractul pentru utilizarea serviciilor suplimentare, valutele premium și alte plãți care nu au fost folosite încã trebuie restituite proporțional de cãtre operator. Utilizatorul nu are nici un drept de orice reclamație suplimentarã, dacã nu se specificã acest lucru în termenii acordați.

 6. Operatorul are dreptul la reziliere din motive importante dacã:

  • utilizatorul a rãmas în urmã cu plata pentru serviciile extra și cantitatea de bani care se datoreazã este mai mare de 5 euro și a fost avizat de cel puțin douã ori
  • utilizatorul încalcã în mod deliberat regulile serviciului și nu terminã atunci când este avertizat sã nu facã acest lucru. Nu este necesar un avertisment în cazul în care contractul este nerezonabil pentru furnizor, de exemplu în cazul unor delicte nobișnuit de mari (mai multe conturi per jucãtor, infracțiuni, etc.)
  • utilizatorul nu şi-a folosit contul său cel puţin patru săptămâni, în ciuda avertismentelor.
 7. Dacã platforma serviciului nu oferã posibilitatea de reziliere, desființarea trebuie sã se facã într-o formã de text în care sã se specifice motivele pentru desființare; acest lucru poate fi făcut de asemenea prin e-mail. Rezilierea extraordinară trebuie motivată.

 8. Din motive tehnice ștergerea definitivã a datelor utilizatorului și contului este efectivã doar dupã de câteva zile.

 9. În cazul unei desființãri justificate de cãtre operator din motive importante, utilizatorul nu are dreptul la o restituire pentru serviciile care sunt afectate prin reziliere.

§ 9 Forma

Acordurile suplimentare la acești termeni de utilizare, precum și modificãri, adãugãri și abrogãrile trebuie sã fie prezentate în formã de text pentru a fi valabile. Acest lucru este de asemenea valabil și pentru modificarea cerințelor în formă de text . Asta nu afectează valabilitatea nici unui legământ individual sau expres.

§ 10 Drepturi de utilizare

 1. Operatorul acordă utilizatorului dreptul simplu și nesublicențiabil de a utiliza serviciul respectiv așa cum este prevăzut pentru perioada contractului.

 2. Utilizatorul nu poate vinde, dona sau împrumuta contul de utilizator.

 3. Utilizatorul poate reproduce serviciul numai în măsura în care acesta permite utilizarea prevăzută. Reproducerea necesară include încărcarea serviciului sau a componentelor acestuia în memoria principală, dar nu și instalarea sau salvarea temporară a serviciului pe suporturile de date pe hardware-ul de utilizator.

 4. Utilizatorului îi este interzis să înlăture sau să ocolească un mecanism de protecție existent împotriva utilizării neautorizate, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru a obține o utilizare fără probleme a programului.

 5. Proprietatea intelectuală și alte drepturi de protecție asupra jocului rămân în proprietatea operatorului și a licențiatorilor săi. Utilizatorul recunoaște proprietatea intelectuală și drepturile asociate ale operatorului și ale licențiatorilor săi la software, conținut, copii de rezervă și documentație.

 6. Dacă conținutul poate fi proiectat și încărcat de utilizator în legătură directă cu serviciul (așa-numitul „conținut generat de utilizator”), de ex. încărcarea imaginilor, partajarea conținuturilor, integrarea de link-uri, selectarea numelor jucătorilor, crearea de postări pe forum etc., atunci acestea nu au voie să fie reclame, extreme din punct de vedere politic, rasiste, abuzive, sexiste, pornografice sau în orice alt mod condamnabile sau ofensatoare din punct de vedere moral. În plus, utilizatorul final nu va folosi mărci, nume sau imagini protejate legal fără acordul deținătorului drepturilor.

 7. Drepturile asupra conținutului generat de utilizatori rămân la utilizatorul respectiv. Operatorul nu adoptă un astfel de conținut ca al său. Cu toate acestea, operatorul își rezervă dreptul de a verifica acest conținut înainte de publicare și de a-l respinge dacă este necesar. Odată cu postarea, operatorul acordă utilizatorului doar un drept simplu, gratuit de utilizare a conținutului, fără restricții de timp și loc, în special dreptul de a-l reproduce și de a-l face accesibil public în cadrul serviciilor.

§ 11 Clauza de Separabilitate

 1. Dacă unul sau mai multe dintre aceste acorduri sunt inacceptabile sau invalide, restul acordurilor nu sunt afectate de acestea.

§ 12 Alegerea legii aplicabile, a locului de jurisdicție, soluționarea extrajudiciară a litigiilor,

 1. Prezentele condiții de utilizare și toate contractele încheiate în baza acestora sunt reglementate de legislația Republicii Federale Germania. Se exclude aplicarea Convenției ONU privind contractele de vânzare internațională de mărfuri și a normelor de conflict din dreptul internațional privat german de legi. Dispozițiile obligatorii privind protecția consumatorilor aplicabile la locul de reședință sau la domiciliul obișnuit al utilizatorului nu sunt afectate de alegerea legii aplicabile.

 2. În cazul în care utilizatorul își mută domiciliul sau reședința obișnuită în afara Republicii Federale Germania după încheierea contractului, sediul social al operatorului este locul de jurisdicție. Acest lucru este valabil și în cazul în care domiciliul sau reședința obișnuită a consumatorului nu este cunoscută la momentul introducerii litigiului.

 3. Comisia Europeană pune la dispoziție o platformă online pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor online dintre consumatori și comercianți. Platforma poate fi accesată prin intermediul următorului link: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Operatorul nu este obligat să participe la procedură. Operatorul nu va participa la procedură. Întrebările și problemele trebuie adresate în primul rând serviciului nostru de asistență pentru clienți prin intermediul formularului de asistență.

§ 13 Sub rezerva modificărilor

 1. Operatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa acești termeni de utilizare în orice moment cu efect pentru viitor, dacă acest lucru pare necesar (de exemplu, ajustări la situația juridică și legală, extinderea gamei de servicii a operatorului etc.) și utilizatorul nu este dezavantajat față de buna-credință. Modificările aduse acestor termeni de utilizare vor fi comunicate utilizatorului în mod corespunzător prin notificare. Notificarea are loc ca parte a serviciilor sau prin trimiterea unui e-mail la adresa furnizată de utilizator. În orice caz utilizatorul va fi informat de modificare la următoarea autentificare.

 2. Utilizatorul se poate opune modificărilor aduse la condițiile de utilizare în termen de o (1) lună de la notificare. Utilizatorului i se recomandă să adreseze obiecția în scris sau prin e-mail operatorului în scopul păstrării dovezilor.

 3. Dacă utilizatorul nu se opune termenilor de utilizare modificați în termen de o (1) lună de la notificare și luarea la cunoștință a acestuia de către operator, sau dacă continuă să utilizeze serviciile, termenii de utilizare modificați sau suplimentari vor intra în vigoare. În cazul în care utilizatorul se opune în termenul limită, ambele părți au dreptul de a rezilia contractul cu o perioadă de preaviz de o lună, cu excepția cazului în care există deja un drept de reziliere conform § 8. Condițiile inițiale de utilizare continuă să se aplice până la sfârșitul contractului.

 4. Orice taxe de serviciu plătite înainte de perioada de încetare vor fi rambursate utilizatorului proporțional. Sunt excluse alte revendicări ale utilizatorului.

 5. În informațiile despre modificări, operatorul va sublinia în mod specific posibilitatea de obiecție și reziliere, termenul limită și consecințele juridice, în special în ceea ce privește o obiecție omisă.

 6. Se recomandă utilizatorului să se informeze în mod constant cu privire la starea condițiilor de utilizare și a descrierilor de performanță și utilizare a serviciilor.

upjers GmbH
Director: Klaus Schmitt
Adresă: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany

E-Mail: agb@upjers.com (fără ajutor)
Tel: +49 (0)951/5109080 (fără ajutor)
Fax: +49 (0)951/510908102 (fără ajutor)

Înregistrare instanță: Tribunalul Districtual Bamberg
Număr de înregistrare: HRB 5558

Număr TVA: DE275673923