upjers Home Acord de licențiere pentru utilizatorul final

upjers logo black

Citiți cu atenție acest acord de licențiere pentru utilizatorul final. Acesta reprezintă un acord obligatoriu între dvs. și compania upjers GmbH. Dacă acceptați acordul de licențiere pentru utilizatorul final și descărcați software-ul, vi se cere să respectați următorii termeni.

§ 1 Obiectul contractului

Obiectul contractului este utilizarea gratuită a programului de calculator upjers Home (în continuare "software").

§ 2 Acordarea de drepturi

 1. upjers acordă utilizatorului final dreptul simplu de a utiliza software-ul pe un anumit calculator pe durata contractului.

 2. Utilizatorul final nu are dreptul să vândă, să împrumute sau să închirieze software-ul către terțe părți.

 3. Utilizatorul final nu este autorizat să înlăture sau să oprească protecția existentă a programului de la utilizarea neautorizată, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru utilizarea fără erori a programului.

§ 3 Perioada de valabilitate

 1. Permisiunea de utilizare a software-ului are loc pe o perioadă nedeterminată.

 2. Părțile au dreptul să rezilieze acordul în orice moment fără notificare.

 3. Dreptul de reziliere din motive importante rămâne neschimbat.

 4. La terminarea contractului, expiră dreptul de utilizare acordat. Utilizatorul final trebuie să șteargă imediat software-ul de pe calculatorul său.

§ 4 Garanție

 1. upjers este de acord să furnizeze software-ul într-o stare potrivită pentru utilizarea contractuală și dacă este necesar, să o actualizeze.

 2. La descoperirea unui defect trebuie remarcat faptul că software-ul nu poate fi complet lipsit de erori punct de vedere tehnic.

 3. Este exclusă despăgubirea, indiferent de vină, pentru defecțiunile care au existat deja la semnarea contractului.

 4. Orice revendicări suplimentare pentru daune cauzate de influențe externe (forța majoră, etc.) care nu provin de la upjers, erori de operare de către utilizator sau modificări și manipulări ale software-ului care nu au fost efectuate de upjers vor fi excluse.

 5. În cazul în care utilizatorul final detectează erori în software, el va anunța imediat upjers prin ro.upjers.com/support@upjers.com.

§ 5 Responsabilitate

 1. upjers este răspunzător pentru acte intenționate și neglijență gravă.

 2. În orice caz de neglijențe ușoare, upjers va fi răspunzător doar pentru încălcări ale obligațiilor contractuale cardinale, a căror îndeplinire este esențială pentru buna executare a contractului și pe respectarea căruia utilizatorul final se poate baza în mod regulat, precum și daune rezultate din vătămarea vieții, a corpului sau a sănătății.

 3. În cazul unei neglijențe ușoare, răspunderea se limitează la daunele previzibile în mod rezonabil, cu excepția cazului în care se referă la o vătămare a vieții, a corpului sau a stării de sănătate.

 4. O cerere de despăgubire bazată pe o încălcare ușoară a obligațiilor cardinale expiră la un an de la începerea termenului legal de executare, cu excepția cazului în care aceasta reprezintă daune rezultate din vătămarea vieții, a corpului sau a sănătății.

 5. upjers este răspunzător pentru întreținerea obișnuită din domeniu. Dacă se determină că upjers este de vină pentru o defecțiune, trebuie remarcat faptul că software-ul nu poate fi creat fără erori din punct de vedere tehnic.

 6. upjers nu este răspunzător pentru pierderea de date și / sau programe în cazul în care prejudiciul se datorează faptului că utilizatorul final nu a reușit să efectueze copii de siguranță, pentru a se asigura că datele pierdute pot fi recuperate la un cost rezonabil.

 7. Dispozițiile de mai sus se aplică și în favoarea agenților de la upjers.

§ 6 Drept de modificare

upjers își rezervă dreptul de a modifica sau de a completa acordul de licențiere pentru utilizatorul final, dacă este necesar (de exemplu adaptarea la o modificare a legii) și nu dezavantajează în mod nejustificat utilizatorul. Modificările sunt comunicate utilizatorului în timp util în scris. Utilizatorul are dreptul să se opună modificărilor scrise (e-mail) în termen de o lună de la primirea notificării. În cazul în care utilizatorul nu se opune modificărilor în termen de o lună de la primirea notificării sau continuă să utilizeze software-ul, condițiile contractuale modificate vor intra în vigoare. Dacă utilizatorul se opune în timp util, ambele părți au dreptul să rezilieze contractul.

§ 7 Dispoziţii finale

 1. În cazul în care prevederile individuale ale prezentului acord devin în totalitate sau parțial invalide sau inaplicabile, acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi.

 2. Nu există acorduri auxiliare la prezentul contract. Modificările și completările la acest contract trebuie făcute în scris. La această cerință oficială se poate renunța doar prin acord scris.

 3. Se aplică legile Republicii Federale Germania, cu excepția normelor privind conflictul de legi. Dispozițiile privind protecția consumatorului, care ar trebui să fie aplicate fără alegerea legii și de la care nu se poate deroga prin acord, nu sunt afectate.

 4. Jurisdicția pentru toate litigiile care decurg din sau în legătură cu acest contract va fi sediul upjers, în cazul în care utilizatorul final sa mutat din Republica Federală Germania în străinătate, după încheierea contractului sau domiciliul său obișnuit este necunoscut în momentul depunerii cererii.

Statutul acordului: 28.03.2017

upjers GmbH
Director general autorizat: Klaus Schmitt
Adresa: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Deutschland

E-Mail: agb@upjers.com
Tel: +49 (0)951/5109080 (fără Support)
Fax: +49 (0)951/510908102 (fără Support)

Instanță de registru: Tribunalul Bamberg
Număr de registru: HRB 5558

USt-IdNr.: DE275673923